Mảng an ninh mạng Khách hàng: Công ty Thông tin di động – VMS

1. Nhu cầu
VMS có một hệ thống mạng di động lớn và có mạng lưới rộng khắp cả nước, cung cấp đa dạng trên 40 dịch vụ khác nhau. Hệ thống các đại lý luôn kết nối đến hệ thống mạng của công ty và tất cả chỉ xác thực bằng tài khoản và mật khẩu thông thường. Do đó, xét trên khía cạnh an toàn thông tin, VMS luôn phải đương đầu với những rủi ro có thể xảy ra từ nhiều phía, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến mật khẩu.
2. Giải pháp
Dự án VMS được triển khai tại 3 trung tâm lớn là VMS1 tại Hà Nội, VMS2 tại TP.HCM, VMS3 tại Cần Thơ và Văn phòng Công ty tại Hà Nội. Số lượng máy chủ xác thực lên tới 5 máy chủ và 1500 thẻ token phục vụ cho việc xác thực người sử dụng. Giải pháp RSA SecurID đã được tích hợp và sử dụng thành công với rất nhiều hệ thống của VMS như: hệ thống active directory, hệ thống router/switch, hệ thống wireless Cisco aironet, hệ thống SSL VPN, hệ thống Windows VPN, hệ thống firewall Checkpoint. Hiện nay, VMS đang khai thác và sử dụng rất thành công giải pháp xác thực 2 yếu tố này và trong tương lai sẽ triển khai thêm tại trung tâm 3 VMS3 tại thành phố Đà Nẵng.
3. Lợi ích
- Bảo mật hệ thống mạng mạnh mẽ;
- Đảm bảo an toàn xác thực;
- Thuận lợi, đơn giản đối với người dùng đầu cuối.