Giải pháp phòng ngừa thảm họa

Chúng tôi cung cấp

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu của khách hàng mọi nơi, từ môi trường vật lý tới ảo hóa và điện toán đám mây, tiết kiệm chi phí cần cho việc bảo vệ và bảo vệ được nhiều dữ liệu hơn – tránh khỏi bất kì mối đe dọa nào – với các giải pháp hàng đầu, được triển khai tại chỗ hoặc trên hạ tầng điện toán đám mây

Phân tích tác động đến hoạt động kinh doanh và các rủi ro

Chúng tôi kiểm tra mọi điểm yếu có thể góp phần gây nên sự cố và giúp khách hàng chuẩn bị tốt nhất giải pháp phòng ngừa

Dịch vụ phòng ngừa thảm họa

Dịch vụ phòng ngừa thảm họa của chúng tôi mang tới cho khách hàng khả năng phòng ngừa đầy đủ cho hệ thống đám mây lai quy mô doanh nghiệp, năng lực phục hồi hoạt động IT hàng đầu và chiến lược khôi phục tiết kiệm, nhanh chóng.

Bảo vệ khỏi việc mất dịch vụ ngoài ý muốn

Chúng tôi có thể bảo vệ môi trường IT của khách hàng và tiết kiệm chi phí trong việc vận hành riêng một hệ thống phòng ngừa thảm họa.

Case studies

Các khách hàng đã sử dụng dịch vụ Hybrid IT của ITC