Trung tâm phát triển kinh doanh

Khám phá và trải nghiệm các sản phẩm tuyệt vời của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp

Trung tâm phát triển Offshore

Chúng tôi giải quyết các vấn đề lao động với hoạt động offshore lõi, đội ngũ và cơ sở hạ tầng chuyên dụng. Tập hợp những người giỏi nhất trong nhóm để thực hiện các dự án quốc tế là cách chúng tôi làm việc tại trung tâm phát triển Offshore

Trung tâm quy trình kinh doanh Offshore

Ứng dụng mô hình phát triển Agile trong các giai đoạn kinh doanh góp phần đẩy nhanh quá trình từ ý tưởng đến sản phẩm cung cấp ra thị trường, từ đó cung cấp cho khách hàng dữ liệu để lập kế hoạch chiến lược mới, đáp ứng nhu cầu của thị trường, trong thời gian ngắn nhất, tối thiểu các sai lầm.