An ninh mạng

Bảo vệ dữ liệu khách hàng một cách hiệu quả

Giải pháp

ITC giúp khách hàng xây dựng một hệ thống an ninh chủ động để giảm thiểu các nguy cơ đối với hệ thống công nghệ thông tin

Case studies

Các khách hàng đã sử dụng dịch vụ An ninh mạng của ITC: