Mạng trung tâm dữ liệu

Với sự đa dạng, phức tạp ngày càng tăng của các ứng dụng, hệ thống, ITC sẽ mang tới các giải pháp giúp cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất, đảm bảo hệ thống của khách hàng luôn luôn sẵn sàng trước sự thay đổi của công nghệ..

Chúng tôi cung cấp

Kiến trúc linh hoạt

Chúng tôi triển khai mô hình 3-tier hoặc lead-spine, cùng sự linh hoạt trong việc cấu hình các cổng 1/10/25/40/50/100 Ge để hỗ trợ các hệ thống lưu trữ, là nền tảng để triển khai ACI và các giải pháp Automation sau này.

Hạ tầng tập trung ứng dụng

Giải pháp SDN cho phép triển khai các ứng dụng mới và tự động hóa trung tâm dữ liệu một cách nhanh chóng. Với ACI ở mọi nơi, khách hàng có thể lich hoạt trong việc di chuyển các ứng dụng.

Case studies

Các khách hàng đã sử dụng dịch vụ Networking của ITC