Hạ tầng – máy chủ, tủ đĩa

Chúng tôi cung cấp

Máy chủ

Chúng tôi triển khai những ứng dụng tối quan trọng của doanh nghiệp trên một hạ tầng công nghệ hiện đại để đạt được hiệu suất tối đa và khả năng mở rộng linh hoạt cho mọi loại ứng dụng

Hệ thống lưu trữ doanh nghiệp

Chúng tôi cải thiện toàn diện tốc độ và hiệu suất cho các ứng dụng của khách hàng, hợp nhất tài nguyên lưu trữ, giảm không gian lắp đặt, điện năng tiêu thụ và chi phí quản trị với Hệ thống lưu trữ thuần flash và Hệ thống lưu trữ Hybrid, Hệ thống lưu trữ kiểu tệp và đối tượng, Hệ thống lưu trữ định nghĩa bởi phần mềm

Dữ liệu quy mô lớn

Chúng tôi giúp các khách hàng lưu trữ, phân tích và bảo vệ dữ liệu của họ. Chúng tôi có khả năng cung cấp những hạ tầng khách hàng cần để khai thác những lợi ích kinh doanh từ khối dữ liệu lớn của họ, đáp ứng dung lượng lưu trữ khổng lồ trong khi vẫn hỗ trợ những ứng dụng cả truyền thống lẫn đời mới bằng cách hiện đại hóa trung tâm dữ liệu.

Hạ tầng siêu hội tụ

Chúng tôi đơn giản hóa quá trình chuyển đổi số và hiện đại hóa trung tâm dữ liệu của bạn với những nền tảng siêu hội tụ và đám mây Hybrid từ những kiến trúc hàng đầu của các hãng công nghệ trên thế giới

Case studies

Các khách hàng đã sử dụng dịch vụ Hybrid IT của ITC