Hạ tầng mạng

Chúng tôi cung cấp

ITC cung cấp kiến trúc mạng hỗ trợ tất cả các nền tảng truy cập mạng, từ đường internet cố định tới 4G, 5G và Wifi

Giải pháp Carrier ethernet và edge solutions

Chúng tôi mang tới cho bạn các giải pháp tổng thể về giải pháp mạng Carrier Ethernet và Edge Network: những dịch vụ về mạng Mobile Backhaul, mạng băng rộng, mạng lõi và mạng lớp biên với khả năng mở rộng cao, nâng cao chất lượng dịch vụ với các giải pháp về QoS và kết nối đầu cuối

Hệ thống mạng tự động hóa

Chúng tôi tự động hóa và bảo mật hệ thống mạng của khách hàng cho cả môi trường vật lý và ảo hóa, với việc sử dụng hệ thống tập trung để đảm bảo mạng khách hàng xử lý sự cố thông minh hơn, giúp triển khai các dịch vụ mới nhanh hơn

SD - Wan

Với việc sử dụng SD-WAN, khách hàng sẽ tối ưu được chi phí cho việc đầu tư băng thông, vận hành khi triển khai dịch vụ mới

Case studies

Các khách hàng đã sử dụng dịch vụ Networking của ITC