Tối ưu hóa hệ thống mạng

ITC giúp khách hàng duy trì hiệu suất mạng, tiết kiệm chi phí và thúc đẩy tăng trưởng.

Chúng tôi cung cấp

Đánh giá tối ưu mạng

Chúng tôi cung cấp sự đánh giá về hiệu suất mạng, các kế hoạch cần thiết để tối ưu mạng lưới dựa trên kinh nghiệm triển khai các nhà mạng của chúng tôi.

Dịch vụ quản lí mạng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lí mạng, mang tới cho khách hàng sự đảm bảo về hệ thống (luôn hoạt động ổn định) dựa trên nền tảng Digital mà chúng tôi xây dựng.

Dịch vụ hỗ trợ kịp thời

Chúng tôi tăng tốc tối ưu hóa mạng của khách hàng, cải thiện thời gian hoạt động, đơn giản hóa việc vận hành trong hệ thống.

Case studies

Các khách hàng đã sử dụng dịch vụ Networking của ITC