Dịch vụ kiểm thử an toàn thông tin

ITC cung cấp

Dịch vụ kiểm thử an toàn thông tin của ITC giúp đánh giá các lỗ hổng, điểm yếu của hệ thống bằng cách sử dụng các kỹ thuật xâm nhập thử nghiệm.
Dịch vụ kiểm thử giúp cho các tổ chức đánh giá được tầm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khi có tấn công
hoặc các tình huống xâm nhập thực tế xảy ra.

Kiểm thử mạng

Chúng tôi xác định và kiểm tra các lỗ hổng trong hệ thống kết nối Internet và mạng nội bộ của tổ chức để xác định xem chúng có thể bị xâm nhập hoặc khai thác để xâm phạm các thông tin quan trọng của tổ chức hay không.

Kiểm thử ứng dụng

Khi một tổ chức phát triển các ứng dụng web, di động hay máy tính hoặc thuê bên thứ ba phát triển, các ứng dụng đó có thể được phát triển không an toàn, thường dẫn đến ứng dụng có tiềm năng bị xâm nhập và đánh cắp thông tin.Chúng tôi giúp xác định các lỗ hổng liên quan đến các ứng dụng, giúp tổ chức có thể vá các lỗi liên quan đến ứng dụng của mình.

Case studies

Các khách hàng đã sử dụng dịch vụ An ninh mạng của ITC: