Tích hợp hệ thống

Khám phá và trải nghiệm các sản phẩm tuyệt vời của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp

Dịch vụ giá trị gia tăng trên di động

Để theo kịp với việc thay đổi nhu cầu trên điện thoại thông minh, chúng tôi gia tăng giá trị cho khách hàng bằng các giải pháp video: Gọi điện video; Video trực tiếp, IPTV, Video theo yêu cầu, Kênh video; Viết blog video, nhạc chờ video, nhắn tin video, giám sát video, đẩy video; Trung tâm cuộc gọi video

Cisco cloudpia

Cloupia được tích hợp quản lý không chỉ sắp xếp hợp lý việc tạo và quản lý các Trung tâm dữ liệu ảo mà còn cung cấp toàn bộ khả năng hiển thị trực quan toàn hệ thống, qua đó, giúp phân tích hiệu suất và khắc phục sự cố

Truyền thông hợp nhất

Chúng tôi cung cấp trải nghiệm mới về telepresence cá nhân trong cuộc họp bằng cách cung cấp hiển thị thuyết trình video chuyên nghiệp, thông minh để mang lại giao tiếp hiệu quả và tốt hơn trong phạm vi quốc gia và quốc tế.

An toàn thông tin

Với sự gia tăng các dịch vụ điện toán đám mây, bảo mật và an toàn thông tin thực sự là một vấn đề quan trọng. Không giống như tường lửa truyền thống, hệ thống của chúng tôi được thiết kế đặc biệt với khả năng hỗ trợ môi trường ảo hóa của đám mây