Ảo hóa và điện toán đám mây

Chúng tôi cung cấp

Với một giải pháp toàn diện, chúng tôi giúp các khách hàng bắt đầu từ việc ảo hóa hệ thống server, sau đó chuyển đổi dần sang điện toán đám mây với tính linh hoạt và việc hỗ trợ mô hình tự phục vụ

Dịch vụ theo mô hình tự phục vụ

Người dùng có thể đơn phương yêu cầu cung cấp tài nguyên tính toán từ nhà cung cấp dịch vụ như thời gian sử dụng máy chủ, mạng lưới, lưu trữ khi cần, một cách tự động mà không cần tương tác của quản trị viên.

Tài nguyên dùng chung

Tài nguyên tính toán được tập hợp lại dưới dạng một kho chứa chia sẻ, để phục vụ nhiều khách hàng thông qua mô hình đa thuê bao, với những tài nguyên vật lý và ảo hóa khác nhau được cấp phát động theo nhu cầu của từng khách hàng

Dịch vụ được đo kiểm

Việc điều khiển và tối ưu tài nguyên được tự động hóa thông qua các tính năng đo kiểm ở những mức độ nhất định, phù hợp với loại dịch vụ

Case studies

Các khách hàng đã sử dụng dịch vụ Hybrid IT của ITC