Mạng không dây và di động

Chúng tôi cung cấp

Di động đã không còn là một xu hướng. ITC cung cấp một kiến trúc tổng thể không dây và có dây để đáp ứng những nhu cầu thay đổi liên tục

Đáp ứng những nhu cầu về di động

56% doanh nghiệp cho biết các yêu cầu về di động ngày càng ra tăng và doanh nghiệp đã chuẩn bị cho sự thay đổi này. Chúng tôi xây dựng các giải pháp, tích hợp các thiết bị di động của nhân viên để đảm bảo họ có thể làm việc ở mọi chỗ, mọi nơi.

Chuẩn bị cho sự phát triển của IoT

51% các thiết bị sẽ được kết nối mạng tới năm 2021, chúng tôi tăng tốc trong việc cung cấp các ứng dụng di động để quản lý các hệ thống IoT cho doanh nghiệp.

Bảo mật trước các mối đe dọa đang phát triển.

Có tới 80% các vi phạm về an ninh mạng xảy ra trong chính nội bộ của khách hàng. Chúng tôi cung cấp các giải pháp bảo mật cho người dùng khi truy cập vào các ứng dụng kinh doanh, bảo mật các thông tin liên lạc, các nội dung của công ty, tổ chức.

Case studies

Các khách hàng đã sử dụng dịch vụ Networking của ITC