Our Culture

Latest News at ITC

Gala: ITC và hành trình 27 năm “Đổi mới để vươn xa...

30/06/2022

Với chủ đề “Đổi mới để vươn xa”, vào ngày 24/06 tại Tràng An Palace

Read more
Hạ Long 2022 – Một trải nghiệm khác biệt cùng đại...

07/06/2022

Chăm sóc cho sức khỏe thể chất và tinh thần của CBNV vẫn luôn là mục tiêu hàng đầu tại ITC.

Read more
DELL DATA PROTECTION – The best solution for compr...

01/04/2022

Currently, many businesses are facing the problem of lack of data security solutions in the cloud co...

Read more

Careers at ITC

"As member of ITC JSC, you have great opportunities to bring your talents to work as a team and make a difference."